Posted

Kategorie odzieży ochronnej

Odzież ochronną musimy stosować przy konkretnych pracach – takich, w których może występować ryzyko zranienia ciała lub przeniknięcia szkodliwych substancji przez skórę. Do niebezpieczeństw [...]