Co zapewnia odzież ochronna?

Większość renomowanych firm, nie dopuszcza możliwości, aby w określonych warunkach lub miejscu pracy, pracownik pojawił i się i pracował bez odzieży ochronnej. W niektórych państwach grożą za to nawet duże kary finansowe. Mimo tego w Polsce kwestia odpowiedniej odzieży – na przykład na budowie – jest lekceważona. Jakie korzyści zapewnia prawidłowo dobrany strój? Zapraszamy do lektury.

Ubranie robocze i ochronne

Na samym początku warto zastanowić się, jakie są różnice między odzieżą ochronną i roboczą. Sięgając po encyklopedyczną wiedzę, można powiedzieć, że pierwsza kategoria produktów ma za zadanie chronić pracownika przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi czy też przed czynnikami pogodowymi. Odzież robocza to natomiast grupa ubrań przeznaczonych do pracy, w której mogą wystąpić zabrudzenia, plamy i brud z substancji nieszkodliwych dla zdrowia. Dobry przykład może stanowić fartuch kucharski.

Odzież robocza a Kodeks pracy

Pracownicy powinni mieć zapewnioną odzież i obuwie robocze, spełniające odpowiednie wymogi i normy. Regulacje zawarte są w Kodeksie pracy (art. 2377 § 1). Pomimo że przepisy nie wskazują konkretnych stanowisk i rodzajów wykonywanych zawodów, to w głównej mierze chodzi o warunki, w jakich praca jest odbywana. Zadaniem pracodawcy jest określenie konkretnego wyposażenia pracowników w obuwie robocze i odzież. Nieprzestrzeganie regulacji może wiązać się z karą finansową.

Przed czym chroni odzież ochronna?

Odzież ochronna może zastąpić lub okryć własne ubranie pracownika. Warto pamiętać, że jej używanie jest szczególnie istotne w miejscach pracy, w których istnieje realne zagrożenie zdrowia lub życia przy kontakcie z substancjami, lub materiałami chemicznymi, i niebezpiecznymi dla człowieka. Prawidłowo wykonana odzież ochronna powinna eliminować ryzyko występujących zagrożeń: biologicznych, mechanicznych, ognia, wilgoci czy innych warunków atmosferycznych. W zależności od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy ubrania powinny posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie odpowiednich norm, odpowiadających istniejącym zagrożeniom.

Rodzaje odzieży ochronnej:

  • odzież ostrzegawcza;
  • odzież chroniąca przed promieniowaniem;
  • odzież przeznaczona do stosowania przy zagrożeniach wybuchem (materiały wybuchowe);
  • odzież ochraniająca przed środkami chemicznymi;
  • odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi;
  • odzież chroniąca przed uszkodzeniami mechanicznymi;
  • odzież chroniąca przed niską i wysoka temperaturą;
  • odzież chroniąca przed porażeniem prądem;
  • odzież odporna na warunki atmosferyczne.