Dokumentacja techniczna

Przeznaczenia

wyrobu

Odzież zgodnie z wymaganiami rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, przenoszącym wymagania rozporządzenia 2016/425 zalicza się do II kategorii środków ochrony indywidualnej. Odzież ochronna antyelektrostatyczna, trudnopalna zaprojektowana w celu ochrony ciała użytkownika, z wyjątkiem jego rąk. Do stosowania dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku.

Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed rozpryskami stopionego metalu, oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem ultrafioletowym występującym przy pracach spawalniczych z zastosowaniem łuku elektrycznego. Minimalizuje możliwość wyładowania elektrycznego powodującego zapłon. Ubranie zostało zaprojektowane, aby zapewnić ochronę przed krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi o napięciu do około 100 V.

Podstawowe

parametry

Rozprzestrzenianie się płomienia: A1 + A2

Ciepło konwekcyjne: B1

Promieniowanie cieplne: C1

Rozpryski stopionego żelaza: E2

Ciepło kontaktowe: F1

Drobne rozpryski stopionego metalu: klasa 1

Czas pół zaniku ładunku < 4 s, współczynnik ekranowania > 0,2

Podstawowe

parametry

Przedmiotowa odzież ochronna antyelektrostatyczna, trudnopalna będąca przedmiotem niniejszej dokumentacji spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, przenoszącym wymagania rozporządzenia 2016/425:

§ 7.1 , § 7.2, – § 7.3, – § 7.4 pkt.1, pkt.2, pkt.3, § 7.5, – § 7.6, § 7.7

§ 8.2

§ 9.1, § 9.2, § 9.3

§ 10.2

§ 11.1, § 11.2

§ 12

§ 14.1, § 14.2

§ 23.1, § 23.2, § 23.5 pkt. 2, § 24.1 i 24.2

Normy zharmonizowane

i oznaczenia

EN ISO 13688:2013 – Odzież ochronna – Wymagania ogólne

EN ISO 1149-5:2018 – Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne Część 5. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

EN ISO 11611:2015 – Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i procesach pokrewnych

EN ISO 11612:2015 – Odzież ochronna – Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem. Minimalne wymagania eksploatacyjne

Specyfikacja

zastosowanych materiałów

Tkanina wierzchnia antyelektrostatyczna, trudnopalna: 99% Bawełna, 1% Włókno węglowe Karbon, masa powierzchniowa 350 g/m2

Włóknina ocieplająca: masa powierzchniowa 120 g/m2

Tkanina podszewkowa trudnopalna: 100% Bawełna, masa powierzchniowa 200 g/m2

Srebrna trudnopalna taśma odblaskowa: podłoże 100% CO

Nici trudnopalne: wykonane z włókien meta-aramidowych typu Nomex

Trudnopalny zamek błyskawiczny: wykonany z włókien meta-aramidowych

Napy metalowe

Najtrwalsze ubrania robocze

Bądź spokojny o bezpieczeństwo innych!