Obowiązkowe znakowanie w środkach ochrony oczu i twarzy

Środki ochrony indywidualnej chroniące okolice oczu oraz twarzy muszą być precyzyjnie oznakowane w strategicznych miejscach, takich jak oprawy czy szybki (jeśli mowa o goglach ochronnych). Zobacz, o jakich oznakowaniach mowa. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

Co do zasady oprawy i szybki, o których wspomnieliśmy we wstępie, powinny być znakowane osobno. W przypadku środków ochrony oczu i twarzy, w których oprawka i szybka ochronna stanowią całość, znakowanie jest umieszczane wyłącznie na oprawce.

Co powinno zawierać znakowanie opraw?

 • numer identyfikacyjny producenta,
 • numer normy (EN166),
 • symbole wytrzymałości mechanicznej („S”, „F”, „B”, „A”),
 • symbole obszarów zastosowań (cyfry od 3 do 9),
 • oznaczenie „CE” mówiące o tym, że ochrona spełnia wymagania zawarte w odpowiednich normach europejskich.

Co powinno zawierać znakowanie szybek?

 • numer identyfikacyjny producenta,
 • numer kodowy filtra (od 2 do 6) i stopień ochrony (zaciemnienia) (od 1,2 do 16; razem 23 stopnie zaciemnienia),
 • klasa optyczna (cyfra od 1 do 3),
 • symbole wytrzymałości mechanicznej („S”, „F”, „B”, „A”),
 • symbole dodatkowych cech ochronnych („N”, „K”, „9”).

Co powinno zawierać znakowanie siatkowych ochron oczu i twarzy?

Siatkowe osłony twarzy przeznaczone do ochrony przed intensywnym promieniowaniem cieplnym są oznaczane dodatkowo symbolem „G”.

Co powinno zawierać znakowanie tarcz i przyłbic spawalniczych?

 • symbol producenta,
 • numer normy, której wymagania wyrób spełnia (EN 175),
 • symbol odporności na uderzenie przez cząstki o dużej prędkości.

Osłony chroniące przed łukiem, który jest wynikiem zwarcia elektrycznego powinny być dodatkowo oznakowane cyfrą „8”.