Odzież robocza w gastronomii

Odzież robocza w branży gastronomicznej to typowe zjawisko. Każdy doskonale kojarzy kucharza w białej czapce lub kelnera w fartuchu bądź zapasce. Jak wygląda regulacja odzieży roboczej w przepisach prawnych? Co warto wiedzieć w tym zakresie? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu!

Odzież robocza w gastronomii – podstawa prawna

Artykuł 2377 Kodeksu Pracy wyraźnie mówi, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze wtedy, gdy prywatna odzież pracownika może ulec zniszczeniu bądź znacznemu zabrudzeniu. Kolejną podstawą do tego działania mogą być również wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jaka odzież dla gastronomii?

Tak naprawdę nie dla się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z racji tego, że odzież pracownika gastronomii musi spełnić nie tylko funkcję ochronną, ale także informacyjną i promocyjną firmy, szczegółowe określenie odzieży roboczej np. w restauracji czy kawiarni powinno leżeć w geście pracodawcy, tj. rodzaj, kolor, fason, nadruk itp. Oczywiste jest, że odzież powinna być wykonana z trwałych materiałów, ale ich konkretyzacja również zależy od pracodawcy.

Czy pracownik gastronomii może sam zorganizować sobie odzież roboczą?

Przepisy BHP pozwalają na korzystanie na niektórych stanowiskach pracy przez pracowników gastronomii z własnej odzieży roboczej. Jednak, jak już podkreśliliśmy wyżej, noszenie odzieży roboczej ma na celu także promowanie firmy, w której dany pracownik pracuje (np. poprzez umieszczenie na fartuchu logo i nazwy firmy), dlatego rzadko pracownik gastronomii sam załatwia sobie odzież roboczą. Należy jednak pamiętać, że bezwzględnie zabrania się używania przez pracowników własnej odzieży roboczej, gdy praca polega na bezpośredniej obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych bądź powoduje intensywne brudzenie lub skażenie odzieży roboczej środkami chemicznymi, promieniotwórczymi oraz materiałami biologicznie zakaźnymi.