Środki ochrony indywidualnej – kiedy powinno się ich używać?

Głównym zadaniem każdego szkolenia bhp jest wzrost bezpieczeństwa wśród pracowników. W tym celu każdy pracownik musi być wyposażony w odzież roboczą lub ochronną oraz w środki ochrony indywidualnej, które w niektórych branżach są szczególnie ważne. Czym one właściwie są oraz kiedy powinno się je stosować? Zapraszamy do czytania naszego artykułu!

Czym są środki ochrony indywidualnej?

To wyposażenie BHP (odzież, urządzenia, akcesoria) przewidziane do osobistego zakładania lub trzymania przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Do najpopularniejszych środków ochrony indywidualnej można zaliczyć:

  • Środki ochrony kończyn (obuwie ochronne, ochraniacze stóp, kolan, łokci itd.).
  • Środki ochrony głowy (hełmy, kaski).
  • Odzież ochronna (ochraniacze brzucha, klatki piersiowej).
  • Środki ochrony twarzy i oczu (okulary, gogle ochronne).
  • Środki ochrony słuchu (nauszniki, hełmy przeciwhałasowe).
  • Środki ochrony układu oddechowego (maski, filtry).
  • Środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości (szelki i pasy bezpieczeństwa, linki, amortyzatory).
  • Środki ochrony obejmujące cały organizm (np. kombinezony gazoszczelne).

Co nie jest środkiem ochrony indywidualnej?

Do środków ochrony indywidualnej nie wolno zaliczać zwykłej odzieży roboczej, która często jest błędnie utożsamiana z odzieżą ochronną (która już środkiem ochrony indywidualnej jest). Ponadto nie są to także rzeczy do samoobrony, wyposażenie sportowe czy wyposażenie wojskowe, policyjne i medyczne.

Kiedy powinno się używać środków ochrony indywidualnej?

Konieczność używania środków ochrony indywidualnej determinuje ocena ryzyka zawodowego w danym zakładzie pracy. Jeżeli uniknięcie lub wyeliminowanie zagrożeń za pomocą dobrej organizacji czy środków ochrony zbiorowej jest niemożliwe, należy zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej (niezależnie od branży). Więcej informacji na ten temat znajduje się w kodeksie pracy i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).